Zpracování osobních údajů

Tímto dobrovolně udělujete svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů asociaci Fotbalová asociace České republiky, Atletická 2474/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ: 00406741 (dále jen „Správce“), a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (tzv. GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Svůj souhlas poskytujete pro účely elektronické komunikace, tj. poskytování informací elektronickou poštou či telefonicky.

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete na dobu 5 let od jeho udělení.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to v písemné podobě doručením na adresu sídla Fotbalová asociace České republiky, Atletická 2474/8, Břevnov, 169 00 Praha 6 nebo elektronicky na e-mailové adrese: info@beachsoccer.cz.

Správce bude s  Vašimi osobními údaji nakládat zodpovědně v souladu s platnými právními předpisy a zásadami zpracování osobních údajů.