Organizace

Plážová kopaná je nedílnou součástí struktury Fotbalová asociace České republiky (sekce neprofesionálního fotbalu). Řídicím a výkonným orgánem plážové kopané je odborná komise zastoupená předsedou, který koordinuje organizaci a řízení oficiálních soutěží v plážové kopané ve všech kategoriích.

Nedílnou součástí komise je řízení reprezentace České republiky plážové kopané a zajištění jednotlivých akcí vyplývajících z našeho členství v organizaci FIFA (evropské a světové kvalifikace, mezinárodní turnaje, evropská liga a další soutěže). Veškeré informace o struktuře, novinkách plážové kopané, jednotlivých soutěžích a reprezentaci najdete na www.beachsoccer.cz. Pro případné dotazy či konzultace v rámci produkování akcí plážové kopané využijte mailovou komunikaci prostřednictvím adresy: info@beachsoccer.cz

Mgr. Otakar Mestek
vedoucí oddělení Grassroots
Fotbalová asociace České republiky
Diskařská 2431/4, 169 00 Praha 6
www.fotbal.cz

Jan Dámec
předseda plážové kopané
Fotbalová asociace České republiky
tel.: 602 140 476
www.beachsoccer.cz