Doplnění a novelizace pravidel

beach soccer

S působností od 1. července vstoupila v platnost nová pravidla plážového fotbalu, která schválila pravidlová komise FIFA na semináři v Curychu. Do českého znění je přeložil předseda české komise rozhodčích Libor Kaštánek. Změny (či doplnění) pravidel se týkají pravidla č. 7 (Hrací doba) a pravidla č. 11 (Zakázaná hra a nesportovní chování).
Pravidlo 7 – Hrací doba – Části hry

Časoměřič oznámí konec každé třetiny píšťalkou nebo klaksonem. Poté, co uslyší klakson časoměřiče, jeden z rozhodčích ukončí třetinu nebo utkání svojí píšťalkou následujícím způsobem :

–  jestliže byl nařízen přímý volný kop nebo jeho opakování, třetina je prodloužena, dokud není znám výsledek PVK (PVK není zahrán)

–  jestliže byl nařízen pokutový kop nebo jeho opakování, třetina je prodloužena, dokud není znám výsledek PK (PK není zahrán)

Jestliže byl míč vystřelen směrem na branku soupeře a v průběhu této střely zazní klakson časoměřiče k ukončení třetiny, rozhodčí musí počkat na výsledek akce a teprve poté ukončit třetinu nebo utkání. Třetina končí, když :

–  míč projde přímo do branky a je vstřelen gól

–  míč opustí území hrací plochy

–  míče se dotkne brankář nebo jej tečuje jiný hráč bránícího týmu, odrazí se od brankové tyče, břevna nebo od země a míč poté skončí v brance (je vstřelen gól)

–  bránící brankář nebo jiný hráč bránícího týmu se dotkne míče (vyrazí míč), nebo se míč odrazí od brankové tyče nebo od břevna a není vstřelen gól

–  míče se dotkne jakýkoliv hráč družstva, které vystřelilo na branku

–  žádný bránící hráč se v této době nedopustí přestupku, který by byl trestán přímým volným kopem nebo pokutovým kopem a také nemusí být opakován PVK nebo PK pro porušení pravidel

Jestliže se hráč dopustí přestupku trestaného přímým volným kopem nebo pokutovým kopem až po zaznění klaksonu, třetina končí, když :

–  míč není vystřelen přímo na branku

–  míč projde přímo do branky a je vstřelen gól

–  míč opustí území hrací plochy

–  míče se dotkne brankář nebo jiný hráč bránícího týmu, odrazí se od tyče nebo od břevna a míč poté skončí v brance (je vstřelen gól)

–  míče se dotkne brankář nebo jiný hráč bránícího týmu, odrazí se od tyče nebo od břevna a míč poté neskončí v brance (není vstřelen gól)

–  nikdo se nedopustí přestupku trestaného PVK nebo PK

Pokud se kromě výše uvedených případů dopustí po zaznění klaksonu bránící hráč přestupku trestaného PVK nebo PK při letu míče na jeho branku, tento kop se proti jeho družstvu ještě zahrává.

Odůvodnění :

Stávající text byl nevyhovující, protože jestliže míč tečoval po zaznění klaksonu obránce, ne brankář, a míč poté skončil gólem v jeho brance, gól nebyl uznán, a také nebylo v duchu fair play, aby přestupek, kterého se dopustí bránící hráč v době po zaznění klaksonu, nebyl potrestán, což může ještě ovlivnit výsledek utkání.

Pravidlo 11 – Zakázaná hra a nesportovní chování

Rozhodnutí

 Hráč v základní sestavě, který byl vyloučen před zahájením utkání výkopem, smí být nahrazen pouze hráčem uvedeným mezi náhradníky v zápise o utkání.

Náhradník uvedený v zápise o utkání, který byl vyloučen před zahájením utkání nebo poté, co utkání bylo zahájeno, nesmí být nahrazen jiným hráčem.

Střídající hráč smí nahradit vyloučeného hráče a vstoupit na hrací plochu po uplynutí 2 minut od vyloučení hráče až poté, co dostane povolení ke vstupu od časoměřiče, třetího rozhodčího (asistenta rozhodčího). Jestliže před uplynutím těchto 2 minut je vstřelena branka, je postup následující :

–  jestliže se nachází na hrací ploše 5 hráčů proti 4 a družstvo s větším počtem hráčů dosáhne branky, družstvo s počtem hráčů 4 smí doplnit svůj tým na 5 hráčů.

–  jestliže obě družstva hrají se třemi nebo čtyřmi hráči a je dosaženo branky jedním z družstev, obě družstva pokračují ve stejném počtu hráčů.

–  jestliže se nachází na hrací ploše 5 hráčů proti 3 nebo 4 hráči proti 3 a družstvo s větším počtem hráčů dosáhne branky, družstvo s počtem hráčů 3 smí doplnit svůj tým pouze o jednoho hráče.

–  jestliže  v průběhu vyloučení dosáhne branky družstvo s menším počtem hráčů, družstvo nesmí doplnit počet hráčů a hra pokračuje ve stejném počtu hráčů.

Odůvodnění :

Tato změna se pomůže vyhnout konfliktním situacím a v době vyloučení zvýší úroveň hry poté, co byl vstřelen gól družstvem s větším počtem hráčů.