Post: Brankář

Marek Matyáš Ďuriník

Filip Veselý

Rozálie Skoblíková

Mariana Blechová

Matěj Stýskal

Marek Šumník

Ján Bujdoš

Adam Malík

Barbora Mikinová

Amelie Voříšková