Post: Útočník

Sergio Costa

Jake Crowley

James Bellanca

Luvuyo Msomi

Jaroslav Kostraba

Jiří Slabyhoud

Ygur Gok

Jiří Miskovič

David Koštialik

Jáchym Palivec