Národní strategie FAČR: Jaké hlavní strategické cíle má plážový fotbal?

Sportovně-technické oddělení Fotbalové asociace České republiky představilo Národní fotbalovou strategii (NFS) pro období let 2023-27. Strategie byla zpracována na začátku letošního roku, schválil ji Výkonný výbor FAČR a je zahrnuta také do komplexního Strategického plánu FAČR, který bude předložen ke schválení na Valné hromadě FAČR 23. června. Jaké hlavní strategické cíle má plážový fotbal?

NFS obsahuje kompletní analýzu pracovní náplně Sportovně-technického oddělení FAČR a zároveň souhrn strategických opatření, která mají v období let 2023 – 2027 zkvalitnit další posun všech sportovních projektů sportovní pyramidy asociace od výchovy mládeže až po elitní oblast reprezentace.

„Chceme touto cestou Národní fotbalovou strategii představit veřejnosti a domácímu fotbalovému hnutí. Oceníme, pokud se také od našeho fotbalového hnutí dočkáme zpětné vazby. Přivítáme všechny názory či náměty, které mohou tuto strategii ještě vylepšit a případně ji dále rozvíjet. Součástí NFS budou jednotlivé prováděcí a organizační směrnice pro každý z úseků Sportovně-technického oddělení FAČR, které jsou momentálně v přípravě. NFS představuje současnou analýzu oddělení, postupy, jak stanovených cílů ve sportovní oblasti dosáhnout, a zároveň veškeré kontrolní mechanismy. V další fázi představíme herní strategii reprezentačních mužstev přímo klubům, které se o talentovanou mládež starají a mají tento statut udělený od FAČR. V praxi jde o sdílení postupů a informací z reprezentačního úseku a mezinárodní konfrontace směrem k tréninkovému procesu a optimalizaci vzdělávání trenérů,“ uvedl Zdeněk Psotka, technický ředitel FAČR.

Hlavní strategické cíle pro plážový fotbal:

  • Propagace a zvyšování kvality soutěží
  • Stabilizace a růst členské základny
  • Podpora náborových projektů
  • Propojení mládežnických projektů
  • Legislativa
  • Posílení infrastruktury

Na následující grafice se můžete podívat, jak je na tom plážový fotbal aktuálně (respektive s koncem roku 2022) a jaký je plán v roce 2007: